Het aantal scootmobielgebruikers dat per jaar overlijdt als gevolg van verkeersongevallen is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dat blijkt uit de cijfers van Veilig Verkeer Nederland.

In 2015 zijn 41 mensen verongelukt die met een scootmobiel reden. doden. Even ter vergelijking: er verongelukten vorig jaar 47 motorrijders. Het gaat hierbij vooral om eenzijdige gevallen, waarbij de scootmobielgebruiker valt of waarbij stuurfouten worden gemaakt. Zoals te snelle bewegingen, of gasheven in plaats van remmen. 

Veilig Verkeer Nederland biedt daarom vanaf vandaag opfriscursussen voor scootmobielgebruikers aan. We praten daarover met Jose de Jong van Veilig Verkeer Nederland. Wat de bedieningsfouten betreft, roept Veilig Verkeer Nederland de leveranciers van scootmobiels op om zich extra in te zetten voor de veiligheid van scootmobielgebruikers. 

We spreken ook de eigenaar van Scootmobielshop Enschede en vragen hem wat de procedure is als iemand een scootmobiel bij hem aanschaft.