Was de aanval van 11 september 2001 meer dan alleen een aanslag? Of had de regering Bush misschien ook belang bij de aanval? In TweeVandaag het relaas van twee oud-ministers, Michael Meacher en Andreas von Blow. Beide trekken het voorgeschotelde verhaal van 9/11 ernstig in twijfel.

Twin Tower vlak voor impactDe Duitser von Blow diende in het derde kabinet van Helmuth Schmitt (1980-1982), de Brit Meacher in de regering van Tony Blair (1997-2003). Onafhankelijk van elkaar onderzochten beide heren de aanslagen op het World Trade Center en Pentagon, en de oorlog tegen het terrorisme die hieruit volgde. Zowel Meacher als Von Blow komen met opmerkelijke conclusies. Volgens hen is de oorlog tegen het terrorisme heel iets anders dan de regering Bush ons wil doen geloven. En kwamen de aanslagen eigenlijk wel goed van pas. In de studio vanavond Amerika-deskundige Willem Post, die reageert op de reportage.