Vandaag presenteren Unicef en Defence for Children het jaarbericht Kinderrechten. De uitkomsten zijn niet heel positief voor Nederland, we doen het namelijk behoorlijk slecht.

In Nederland zit maar liefst 79 procent van de minderjarigen in voorlopige hechtenis zonder dat hun zaak inhoudelijke is behandeld door een jeugdrechter. De voorlopige hechtenis kan oplopen tot een totaal van 90 dagen voordat de zaak inhoudelijk behandeld wordt. Het komt voor dat de voorlopige hechtenis langer is dan de duur van de totale straf.

'Beter kijken naar alternatieven'

‘Dit knelt met het ‘vrijheidsbeneming als uiterste maatregel’-beginsel en het onschuldbeginsel. Er moet vanuit de politie, gemeenten en de justitiële instellingen beter gekeken worden naar het inzetten en aanbieden van alternatieven, zodat minderjarige verdachten hun strafzaak thuis of elders kunnen afwachten ‘ zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Childeren.

 

Het gaat hier wel om ernstige delicten zoals inbraken, straatroven en geweldsdelicten.

'In het buitenland beter geregeld' 

In EenVandaag een gesprek met Aloys van Rest, directeur Defence for Childeren en Yannick van den Brink. Yannick doet al 2,5 jaar onderzoek naar de voorlopige hechtenis in het jeugdstrafrecht. Hij heeft meer dan 200 zaken bijgewoond en ziet dat jeugdrechters nogal van mening verschillen als het om de voorlopige hechtenis gaat. Ook spreken we met jeugdrechtadvocaat Floris Holthuis hij ziet dit soort zaken regelmatig voorbijkomen en heeft kritiek op het huidige systeem. In het buitenland blijkt het veel beter geregeld te zijn dan in Nederland voor deze jongeren. 

Reactie Raad voor de Rechtspraak:

Ook voor jongeren geldt dat als je verdacht wordt van strafbare feiten het belangrijk is zo snel mogelijk te horen of de rechter oordeelt dat je schuldig bent of niet. De Rechtspraak probeert strafzaken met minderjarige verdachten dan ook zo snel mogelijk te behandelen, maar dat lukt niet altijd omdat bij sommige zaken bijvoorbeeld nog meer onderzoek nodig is. Dat kan betekenen dat je als jongere enige tijd in voorlopige hechtenis wordt gehouden. Maar alleen als een rechter oordeelt dat dat noodzakelijk is. De rechter beoordeelt dit meteen binnen 3 dagen na de aanhouding, vervolgens na 2 weken en daarna elke maand. Elke keer is de rechter ambtshalve verplicht om te bekijken of het mogelijk is de voorlopige hechtenis te schorsen, zodat een minderjarige verdachte op een minder ingrijpende manier de behandeling van zijn strafzaak kan afwachten.

Download

'Het duurt soms twee jaar voor er een veroordeling komt'