Het Algemeen Dagblad liet deze week weten dat de activiteiten in Den Haag voor een hele hoop bezoekers hebben gezorgd. De evenementen die georganiseerd werden rond 200 jaar Scheveningen zouden 4,7 miljoen mensen op de been hebben gebracht.

Als je dit getal deelt door het aantal dagen dit jaar kom je uit op 12.875 bezoekers per dag, en dat zou het dus erg druk maken in de Haagse straten dit jaar. Al die bezoekers brengen veel financiële voordelen met zich mee, maar kloppen de cijfers wel?

Den Haag Marketing

De cijfers zijn gepresenteerd door Den Haag Marketing. Volgens Henk Scholte is Den Haag Marketing met behulp van twee manieren tot deze cijfers gekomen. "Je hebt activiteiten en evenementen waar mensen toegangskaarten voor kopen. Dan is het heel duidelijk wat het aantal bezoekers geweest is."

Ook zijn er evenementen waar het bezoekersaantal wordt bepaald door een opgave van, bijvoorbeeld, de politie. Zij registreren hoeveel mensen er met de trein, fiets of auto komen.

Grote evenementen

Vooral de grote evenementen hebben invloed op het getal van die 4,7 miljoen, zegt Scholte. "Grote evenementen trekken heel veel publiek. Daarnaast waren er natuurlijk ook kleinere evenementen. Daar komen bijvoorbeeld van duizend tot de 10 duizend mensen op af."

Als voorbeeld van een groot evenement noemt Scholte het vuurwerkfestival. "Dat zijn vier avonden. Per avond komen daar tussen de 100 en de 150 duizend mensen naartoe. Dat tikt dus aardig aan." De woordvoerder van de Haagse politie en de gemeente Den Haag verwijzen ook beide naar de cijfers van Den Haag Marketing. Tot dusver lijkt het aantal bezoekers van 4,7 miljoen dus te kloppen.