Te veel ouderen worden opgenomen in een ziekenhuis terwijl hun klachten daartoe geen aanleiding geven. Het gaat om maar liefst 300.000 mensen per jaar. Eerste hulp-artsen kunnen soms maar moeilijk beoordelen wat er met de ouderen aan de hand is en sturen hen door naar een opnameafdeling. Maar: volgens de brancheorganisatie Actiz zijn de ouderen in wezen vaak eenzaam.

Ook noemt Actiz de opnames een gevolg van het beleid, sinds 2015, om ouderen langer thuis te laten wonen. Hoe zit dit precies en wat zou er gedaan kunnen worden om deze opnames te voorkomen?

Ziekenhuisopname kan worden voorkomen

Nienke Nieuwenhuizen is specialist Ouderengeneeskunde en voorzitter van de beroepsvereniging Verenso. De specialist zou kunnen helpen voorkomen dat ouderen onnodig worden opgenomen. "De huisarts kan iemand die in moeilijkheden lijkt te komen, doorverwijzen naar de specialist Ouderengeneeskunde. Die is getraind is in het beoordelen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van ouderen en dat kan een hoop schelen," vertelt Nieuwenhuizen. Op verschillende plekken in het land gebeurt dat al en heeft effect: ziekenhuisopname worden voorkomen en opnames in het verpleeghuis uitgesteld. 

Niels Mulder is hoogleraar en als psychiater werkzaam bij de GGZ. hij vertelt dat ook daar de gevolgen te zien zijn van het beleid mensen langer thuis te houden. In Rotterdam melden zich sinds 2008 twee keer zoveel ouderen op de crisisdienst. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dat een normaal gevolg is van de vergrijzing. Maar, Mulder vermoedt ook dat het beleid om mensen langer thuis te laten wonen een grote rol speelt in deze toename.