De campagne is nu echt begonnen - en dat zien we niet alleen aan de verschuivingen in zetels. Ook in onze 1V imagometer zien we beweging. Die meter - in de praktijk is het een reeks onderzoeken - hebben we opgezet om te kunnen zien of het imago van de verschillende lijsttrekkers tijdens de campagne verandert, ook als dat niet meteen in zetels tot uitdrukking komt.

In de imagometer vragen we de deelnemers of ze acht lijsttrekkers willen beoordelen op zes criteria. In hoeverre vinden ze ze te vertrouwen, sympathiek, intelligent, goed in het debat, betrokken? Zijn ze ‘geschikt als premier’? En in hoeverre vinden ze dat ze voeling hebben met wat er speelt onder mensen in het land?

Al deze eigenschappen worden beoordeeld op een schaal van -5 ( bijvoorbeeld 'helemaal niet sympathiek’) tot +5 (‘zeer sympathiek’). De resultaten van zo’n onderzoek zijn een rij scores per politicus, per terrein. Wij bekijken die cijfers en vergelijken ze met de peiling(en) ervoor. Lastig werk, want niet elke verschuiving is even betekenisvol. Maar als we kijken naar deze week vallen er drie politici op:

Wilders daalt bij VVD- en SP-kiezers

We zien dat Geert Wilders imago daalt. Niet bij zijn eigen kiezers, daar zijn de cijfers constant. Maar onder kiezers van de partijen waar de PVV mee concurreert, PVV en SP, zien we dat Wilders duidelijk aan populariteit inboet.

Zijn afwezigheid bij debatten is daar waarschijnlijk een factor in. Wilders wordt lager beoordeeld als het gaat om ‘intelligentie', ‘betrokkenheid', ‘weten wat er speelt’ en ‘goed zijn in debat’. Het afzeggen van debatten, samen met het feit dat de PVV wordt uitgesloten van een coalitie, zijn ook de belangrijkste redenen om deze week niet meer op de PVV te stemmen. 

Alle (PvdA-) ballen op Klaver

Klaver maakt roerige tijden mee. Hij profileerde zich als een (mogelijke) leider op links en krijgt veel publiciteit - en niet alleen maar positieve. En hij werd de afgelopen week onder vuur genomen door vooral de PvdA: Asscher noemde hem ‘arrogant’ en weigerde Klavers uitgestoken hand, Dijsselbloem noemde de plannen van GroenLinks ‘ontwrichtend’. Die kritiek kost Klaver geen zetels en levert de PvdA geen zetels op.

Maar in de imagometer zien we duidelijk dat de aanvallen PvdA-kiezers niet onberoerd laten. Ze beoordelen Klaver minder goed op ‘sympathie', ‘vertrouwen', ‘intelligentie' en ‘betrokkenheid'. Onder zijn eigen kiezers scoort Klaver nog steeds goed, en: bij SP-kiezers is de GroenLinks-voorman juist gestegen. 

Buma scoort

Buma is eigenlijk de enige politicus waarvan we kunnen zien dat het RTL-debat een positieve uitwerking heeft gehad. De CDA-leider stijgt op drie terreinen: ‘goed in het debat’, ‘weet wat er speelt’ en ‘geschikt als premier’. Niet alleen bij zijn eigen kiezers, maar ook stemmers op bijvoorbeeld ChristenUnie, VVD, PVV en de SP waarderen Buma op deze terreinen hoger dan in januari.

We zien duidelijk dat mensen die het debat (deels) hebben gezien Buma (nog) hoger waarderen dan mensen die het RTL-debat niet zagen. Nogmaals: veranderingen in de imagometer staan los van veranderingen in zetels, maar duidelijk is: Buma had een goede week.

Download