Is het gevaarlijk om in de buurt van een UMTS-mast te wonen? Nee, zegt de Gezondheidsraad, het adviesorgaan van de overheid. Vooral een Zwitsers onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van UMTS-straling wijst uit dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Maar daar is niet iedereen van overtuigd. Op dat onderzoek valt heel wat aan te merken.

EĆ©nVandaag neemt samen met onder meer hoogleraar milieukunde Reijnders het Zwitserse onderzoek onder de loep.