Jongeren die hun directe omgeving voortdurend ernstige overlast bezorgen worden in Nederland uit huis geplaatst. Zij komen terecht in een gesloten instelling. Dit is een een verregaande en dure maatregel.

Een intensieve gezinstherapie, genaamd MST of Multi systeem therapie, is de laatste stap vóór uithuisplaatsing.  Hierbij worden ouders geholpen met de opvoeding van hun probleemkind. Onlangs werd de therapie uitgebreid geëvalueerd en wat blijkt : 90% van de behandelde jongeren is na 1,5 jaar nog op het rechte pad. We spreken hierover met Hans Bakker, MST-expert.  

Dit item kwam tot stand met medewerking van stichting Oosterpoort, jeugd en opvoedhulp.