Bij de protestants-christelijke ouderenzorgorganisatie Charim, actief in de regio’s Veenendaal en Zeist, is sprake van sociale onveiligheid. Personeel voelt zich op bepaalde plekken binnen de organisatie angstig en geïntimideerd. 

Dat blijkt uit onderzoek gedaan door Basis & Beleid. De vakbonden hadden na verontrustende signalen van leden om onafhankelijke onderzoek gevraagd.

Personeel durft hun mening niet te geven uit angst ontslagen te worden. Bij fouten wordt een ‘schuldige’ gezocht in plaats van er lering uit te trekken, zo staat in het rapport beschreven. Vakbond CNV vreest dat als hier niet snel tegen op wordt getreden de kwaliteit van de zorg voor bewoners opnieuw in gevaar zal komen. ,,Als we nu niet ingrijpen, zou het mij niet verbazen als de zorg eronder gaat leiden’’, aldus Karin Kasper, CNV-bestuurder Zorg & Welzijn.

EenVandaag bracht in 2011 al de misstanden binnen zorggroep Charim aan het licht. Onze reportage liet intimidatie, onverantwoord medicijngebruik en angst onder het personeel zien. Ongeschoolde en onervaren uitzendkrachten werden toen ingezet voor medische taken. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg was er destijds ook sprake van mishandeling van demente ouderen. Zie onze eerdere reportages:

Eind 2011, begin 2012 vertrok de toenmalige Raad van Bestuur van Charim. Nu, onder de nieuwe bestuurder, zijn er dus opnieuw problemen. In de 15 locaties van Charim in en om Veenendaal en Zeist wonen ongeveer 1000 ouderen. 

Het rapport van Basis & Beleid over de mogelijke angst/intimidatie in de arbeidsverhoudingen en cultuur van Zorggroep Charim vindt u hier.

Download