De Belgische geinterneerde Frank van den B. die al 3 jaar geen toestemming krijgt om euthanasie te plegen, is onlangs in de gevangenis onder verscherpt toezicht geplaatst omdat men bang is dat hij zelfmoord pleegt. 

Van den B., die al ruim 20 jaar vastzit voor verkrachting en moord, vindt zichzelf een gevaar voor de samenleving, wil nooit meer vrij komen, maar ziet een nog langer verblijf in een gevangenis zonder psychische behandeling niet meer zitten. In Belgie bestaat er niet zoiets als een TBS-systeem wat Nederland wel heeft. 

Dat is ook meteen de reden waarom zijn euthanasie-verzoek niet wordt behandeld: zijn arts wil zeker weten of Van den B. ook zou vasthouden aan zijn doodswens als hij wel TBS zou krijgen. Daarom moet Van den B. eerst overgeplaatst  worden naar Nederland, om dat te ‘testen’. Anders is de euthanasie een soort verkapte doodstraf en daarmee overtreedt Belgie de wetten. 

De Belgische minister draait echter al een jaar om een antwoord heen of ze Van den B  wil helpen met een overplaatsing naar Nederland. Staatssecretaris Teeven zegt niet eerder te handelen voor hij een officieel verzoek krijgt van zijn Belgische collega, de informele gesprekken zijn voor Teeven niet genoeg om een plek aan te bieden. De Belgische rechter bemoeit zich er nu zelfs mee: 16 december doet hij uitspraak of de Belgische minister nu moet worden gedwongen een besluit te nemen. In EenVandaag het verhaal van de zus van Van de B, die behalve een moordenaar ook nog haar broer en en een mens ziet, die in een onhoudbare situatie zit.