Als oudere krijg je niet meer zo makkelijk een indicatie voor een verzorgingshuis als voorheen. Logisch gevolg lijkt dat verzorgingshuizen zullen sluiten, of niet? 

In Brabant wordt gekeken of het verzorgingshuis niet gewoon open kan blijven, maar dan wel voor eigen kosten. Als een soort all-inclusive zorg voor ouderen met een modaal inkomen.