Eén op de tien bedrijven in de Rotterdamse haven en andere havens geeft toe zich schuldig te maken aan het maken van prijs- of marktafspraken. Nog eens twintig procent blijkt te neigen naar het maken van verboden kartelafspraken met concurrenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

De Rotterdamse haven is dit jaar en volgend jaar een speerpunt voor de kartelwaakhond. De ACM vermoedt dat oneerlijke concurrentie in de haven vaker voorkomt dan elders in het land. De afgelopen jaren werden al twee kartels ‘opgerold’. Drie inzamelaars van scheepsafval bleken de markt tenminste twee jaar lang te hebben verdeeld door telefonisch elkaars offertes te bespreken.

Het kwam ze op een boete van 2,7 miljoen euro te staan. Dit voorjaar werden vier ondernemingen in koel- en vrieshuizen boetes voor in totaal 12,5 miljoen euro opgelegd voor onder meer het maken van prijsafspraken en het verdelen van klanten. Daarnaast lopen op dit moment nog onderzoeken naar kartelvorming bij sleepdiensten en naar mogelijke bevoordeling van klanten door containerbedrijf ECT. 

Uit onderzoek door de VU blijkt dat de kennis over concurrentieregels - niet alleen in de haven van Rotterdam, maar ook in andere havens - laag is. Gemiddeld beantwoordden de 400 ondervraagde bedrijven maar de helft van de vragen over de basisregels voor eerlijke concurrentie correct.

Zo weet 55 procent van de bedrijven niet dat het verboden is om onderling afspraken te maken over het verdelen van klanten. Hoewel 70 procent van de bedrijven zich aan de regels zegt te houden, blijkt 10 procent marktafspraken te maken. Nog eens 14 procent van de bedrijven zegt bereid te zijn tot het maken van prijsafspraken, terwijl 20 procent aangeeft best prijsinformatie te willen uitwisselen met concurrenten. 

Hoe schadelijk zijn dit soort kartels? En waarom is de haven een risicogebied? In EenVandaag interviews met ACM-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn, gedragspsycholoog en voormalig FIOD-beambte Adriaan Denkers en Bas Janssen directeur van Deltalinqs, de ondernemersorganisatie van bedrijven in de haven. 

Download