Rijkeren moeten steeds meer bijdragen aan de zorgkosten voor lageropgeleiden. Dat melden onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB). Daardoor stijgen de kosten en komt de solidariteit in de zorg onder druk te staan.

Een mogelijke oplossing is het uitkleden van het basispakket of een hogere eigen bijdrage vragen.

Is dat de oplossing? Dat er iets moet gebeuren staat volgens kenners buiten kijf maar vanuit de politiek is er veel kritiek op de gesuggereerde maatregelen. Fractieleider Emile Roemer van de SP: 'Het CPB legt met dit voorstel een bom onder de solidariteit in de zorg'. Vanavond reageert Roemer uitgebreid in de uitzending.