Onderdeel van het onlangs gesloten Lenteakkoord is het afschaffen van de onbelaste vergoeding die werknemers krijgen om met de auto of openbaar vervoer naar hun werk te komen.

De Nederlandse Spoorwegen becijferde dat vaste treinreizigers al snel 100 euro extra per maand kwijt zijn, terwijl de ANWB inschat dat automobilisten gemiddeld ook bijna 100 euro per maand extra moeten betalen om met de auto naar hun werk te gaan.

EenVandaag spreekt met een aantal trein forensen en met de Nederlandse Spoorwegen. Daarnaast licht vervoerseconoom Bert van Wee toe waarom het belasten van het woon-werk verkeer volgens hem een goede maatregel is en een positieve invloed zou hebben op de files en het milieu.

Download