De eerste loonstrook van 2014; deze week ploft ‘ie bij miljoenen op de mat. En deze verschilt behoorlijk van die van 2013. Volgens berekeningen van HR- en salarisdienstverlener Automatic Data Processing (ADP), gaan de meeste Nederlanders er dit jaar netto op vooruit. Wij zochten de belangrijkste veranderingen voor uw uit en bekeken wie er precies op vooruit gaan en wie niet. Vijf vragen en antwoorden.

1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen op de loonstrook van 2014?

De meeste veranderingen zijn niet direct zichtbaar. Zo zijn de inkomsten voor de eerste schijf verlaagd en lagere inkomens ontvangen een hogere heffingskorting. Ook zijn de arbeidskortingen en de algemene heffingskorting sterker inkomensafhankelijk gemaakt. Dit is niet direct zichtbaar, de werknemer ziet alleen het bedrag dat aan belasting betaald wordt. Niet hoe dit is opgebouwd. ADP heeft een interactieve loonstrook ontwikkeld die uitleg geeft over alle onderdelen van de nieuwe strook.

2. Wat zijn de effecten van deze veranderingen?

De meeste Nederlanders gaan er in 2014 netto iets op vooruit. Maar het bedrag dat iemand onderaan de loonstrook overhoudt, is niet altijd gelijk aan zijn of haar besteedbaar inkomen. Inkomstenbelastingen en pensioenoverdrachten beïnvloeden de koopkracht, daarnaast zijn er nog inhoudingen en toeslagen als huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en de hypotheekrenteaftrek. Pas bij de aanslag inkomstenbelasting over dat jaar, weet men de definitieve afrekening, die dus een verrassing kan zijn.

3. Wie merken deze veranderingen het meest?

Mensen met een minimaal of modaal inkomen, met een loon ca. tot 41.000 euro,  gaan er in 2014 zo'n enkele tientjes op hun nettoloon op vooruit. Vanaf dat bedrag gaan werkenden die meer verdienen, er licht op achteruit. Ook ouderen en huishoudens waarbij één partner niet werkt, moeten inleveren.

4.  Zie je het politieke beleid van Rutte II terug op het loonstrookje?

Je ziet het niet direct op de uitgeprinte loonstrook terug, maar het komt er wel op tot uiting. Het inkomensafhankelijk maken van de heffingskorting en het verlagen van het tarief in de eerste schijf zijn beslissingen uit het politieke beleid van Rutte II.

5. Zijn deze veranderingen blijvend?

Het is moeilijk te voorspellen of de veranderingen blijvend zijn. De heffingskortingen zullen inkomensafhankelijk blijven, maar de verlaging van het tarief in de eerste schijf is voorlopig aangekondigd als een tijdelijke maatregel die vooralsnog alleen in 2014 van kracht is.

ADP heeft in samenwerking met het Nibud voor de negende keer het boekje Inzicht in Inkomen uit, over wat er precies op de loonstrook staat.