De overheid worstelt met de aanpak van jonge Nederlandse moslims die afreizen naar Syrië. Burgemeester Verkerk van Delft zegt weinig middelen te hebben om het vertrek van radicale jongeren uit zijn stad tegen te gaan. 

Hij doet een klemmend beroep op de Marokkaanse, Turkse en Somalische gemeenschappen om te komen met informatie over (potentiele) jihadstrijders. "Het is hard nodig dat bevolkingsgroepen, ouders, vrienden die meer weten zelf naar voren komen." Delft is een van de steden die te kampen heeft met jongeren die plotseling verdwenen zijn en deelnemen aan de gewapende strijd in Syrie.

Verkerk noemt het een 'zeer ernstig probleem' en een dreiging voor zijn stad. "Als die jongeren terugkeren met radicale denkbeelden, getraumatiseerd zijn of kwaad in de zin hebben is dat een serieus risico." Maar echte machtsmiddelen om in te grijpen heeft de burgemeester niet. Verkerk wil hulp bieden en in gesprek met de betrokken gemeenschappen.

Nederlandse jihadisten in Syrië

Westerse strijders in Syrië: wat beweegt hen?

Vader jihadstrijder zoekt zoon in Syrië

Overheid worstelt met aanpak 'Syriëgangers'