Nabestaanden van de busramp in Zwitserland, waarbij twee jaar geleden 22 kinderen uit België en Nederland omkwamen, spannen een proces aan om nieuw onderzoek af te dwingen naar de oorzaak van het drama. Ze vermoeden dat de ramp geen noodlottig ongeval was, maar ontstond doordat de chauffeur onder invloed van zware antidepressiva tot een bizarre zelfmoordactie werd gedreven.  

Met een reconstructie en een rechtszaak tegen de fabrikant van de medicijnen willen ze dat aantonen.

Op 13 maart 2012 eindigde een schoolvakantie van twee Belgische basisscholen in een drama. De touringbus met schoolkinderen botste frontaal tegen een tunnelwand tussen Sierre en Sion op de terugweg van een skireis. Bij het ongeval kwamen 22 kinderen om het leven en zes volwassenen uit Lommel en Heverlee, onder wie de chauffeur zelf. Zes kinderen hadden de Nederlandse nationaliteit.

Oorzaak

De Zwitserse autoriteiten sloten vorige week definitief het onderzoek af naar de oorzaak van de ramp met de conclusie dat het een noodlottig ongeval was, mogelijk door een flauwte van de chauffeur.

Maar een groeiende groep nabestaanden weigert zich neer te leggen bij die conclusie en wil met gerechtelijke procedures en nieuw onderzoek onderzoeken of er sprake was van opzet. Al langer bestaan er bij de nabestaanden grote twijfel over het Zwitserse onderzoek en vermoedens dat het medicijngebruik van de chauffeur een rol heeft gespeeld. 

In EenVandaag een reportage over de zoektocht van de nabestaanden en de mogelijke rol van antidepressiva. Het verhaal van twee getroffen vaders, die al jaren ijveren voor verder onderzoek naar de toedracht achter de ramp. En we spreken met forensisch onderzoeker Selma Eikelenboom die onderzoek doet naar de risico's van antidepressiva en de nabestaanden bijstaat in hun zoektocht naar de antwoorden. Advocaat Job Knoester licht de nieuwe procedures toe die hij wil starten om een nieuw onderzoek af te dwingen. 

De nabestaanden willen alsnog de oorzaak achterhalen, nu het Zwitserse onderzoek in hun ogen cruciale vragen onbeantwoord laat. Ze willen niet de chauffeur aanwijzen als schuldige, maar bewijzen dat de medicijnen die hij slikte hebben geleid tot de fatale crash.

En ze willen waarschuwen voor de gevaren van antidepressiva in verantwoordelijke functies. "Als wij van tevoren hadden geweten dat hij onder de medicijnen zat, hadden we onze dochter nooit laten instappen." Er moet een verkeerstest komen voor mensen die zware medicijnen tegen geestelijke problemen slikken, vinden zij.

Reconstructie

Met een 3D-reconstructie van het busongeval op een oefentraject wordt de fatale baan die de bus in de tunnel nam, nagebootst. De weg die de bus aflegde roept veel vragen op en voedt volgens de betrokkenen het vermoeden dat er opzet in het spel is.

De buschauffeur stuurde scherp richting de tunnelwand, reed met 100 km per uur recht op een blinde muur af en stuurde niet bij of remde niet. Het nieuwe onderzoek moet aantonen of de stuurbeweging die de chauffeur maakte toevallig kan zijn ontstaan of dat hij moedwillig scherp opzij stuurde. In EenVandaag de voorlopige resultaten en beelden van deze reconstructie.

Antidepressiva

De bestuurder slikte Paratoxine, een zwaar antidepressivum. Volgens Selma Eikelenboom, expert op dit gebied, is het zeer aannemelijk dat dit middel bijwerkingen had en het gedrag van de chauffeur heeft beïnvloed. Ze wijst op een groeiend aantal aantoonbare gevallen, ook bij de Wereldgezondheidsraad, van patiënten die onder invloed van dit type medicijn betrokken raken bij ernstige incidenten.

Zij wil met een DNA-test vaststellen of de chauffeur erfelijke gevoeligheid heeft voor dit type medicijnen. Die test maakt sinds een paar jaar mogelijk vast te stellen of er een risico is op ernstige bijwerkingen voor dit type zware antidepressiva. Maar de Zwitserse justitie weigert medewerking aan zo'n onderzoek.

Met een gerechtelijke procedure tegen de farmaceutische fabrikant van het anti-depressiemedicijn dat de chauffeur slikte willen Eikelenboom en Knoester nu alsnog het onderzoek heropend krijgen.