Japan herschrijft haar eigen geschiedenis. Passages in schoolboeken over de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog worden gaandeweg aangepast en in het voordeel van Japan uitgelegd. En dat leidt tot strubbelingen, zowel in als buiten Japan, volgens Joan Veldkamp, voormalig correspondent Japan .