De hulp die het westen geeft aan de Syrische oppositie bereikt de burgers die het het hardst nodig hebben niet. Dat concludeert Koert DeBeuf na een bezoek aan het door burgeroorlog getroffen land. 

Nederland heeft tot nu toe 23 miljoen aan ontwikkelingshulp gegeven, maar dat vloeit volgens DeBeuf rechtstreeks door naar het regime. Intussen voltrekt zich in de vluchtelingenkampen een humanitaire ramp: kinderen sterven er van de kou.

 

DeBeuf werkt voor de Europese liberalen ALDE en heeft in Syrie zelf gehoord en gezien dat de oppositie en haar burgers verstoken blijven van hulp.

Vast in Syrië