Vooraanstaande geologen maar ook olieboeren waarschuwen: Er wordt steeds minder olie gevonden. De vraag naar olie neemt alleen maar toe en zal in de toekomst met het groeiende China en India extreem snel oplopen.

Dit leidt niet alleen tot een stijgende olieprijs en duurdere benzine. De Westerse samenleving is volkomen afhankelijk van goedkope olie. We gebruiken het voor onze voedselproductie, voor medicijnen, voor kleding en voor plastics. Zonder olie zal de wereldeconomie stagneren en ineenstorten.Het is daarom zaak dat er een alternatief wordt gevonden voor aardolie. Duurzame energiebronnen als water, wind en zonnekracht leveren lang niet genoeg energie om te voldoen aan de vraag.