De laatste tijd verschijnt er steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat er vrouwen waren die niet onder deden voor de mannelijke beulen in de Tweede Wereldoorlog, waarover al zoveel boeken zijn geschreven.

De Amerikaanse Wendy Lower heeft 20 jaar archiefonderzoek gedaan in Oost-Europa voor haar recent verschenen boek Hitlers Furiën. Het laat een schokkend beeld zien van de onderbelichte rol die Duitse vrouwen speelden aan het Oostfront. Deze vrouwen waren niet alleen getuigen, maar vaak ook daders. Vele jonge verpleegsters, docentes, secretaresses en echtgenotes zagen de opkomst van de nazi’s en de vernietigende zucht naar Lebensraum als een kans om rijkdom en fortuin te vergaren in het ‘wilde oosten’.

Nederlandse vrouwen aan het Oostfront

Ook de Nederlandse historicus Jocelyn Krusemeijer is net gestart met onderzoek naar de rol van de Nederlandse vrouwen aan het Oostfront. Onder de 5.000 mensen die betrokken waren bij de Nederlandse Oost Compagnie, bevonden zich tachtig vrouwen. In de archieven van het NIOD en Nationaal Archief vond Krusemeijer overtuigend bewijs dat deze vrouwen uit vrije wil invloed uitoefenden en verre van onschuldig waren.