Steeds meer boeren in Oeganda moeten hun land verlaten om plaats te maken voor palmolieplantages. Palmolie wordt onder andere veel gebruikt als frituurvet, schoonmaakmiddel en als biobrandstof.

In Oeganda wordt nu zo'n 40.000 hectare bestemd voor deze plantages. De boeren blijven berooid achter. Evert Hassink van Milieudefensie:

'Boeren kunnen niet meer boeren: hun middelen van bestaan zijn afgepakt. De voedselsituatie verslechtert en ze hebben geen geld om hun kinderen naar school te sturen.'

Nederlandse financiële instellingen zijn indirect betrokken bij de aanleg van palmolieplantages. Ze hebben aandelen in grote producenten of verstrekken leningen aan deze bedrijven.

Zo heeft Rabobank leningen ter waarde van ruim 200 miljoen euro verstrekt aan Wilmar, een van de grootste palmolieproducenten ter wereld. ING heeft een lening verstrekt van ruim 80 miljoen euro. Milieudefensie eist dat Wilmar stopt met het illegaal onteigenen van land en dat banken hun banden verbreken als dat niet gebeurt.