Grote hoeveelheden van onze persoonsgegevens worden binnenkort gekoppeld door de overheid om daar mogelijke fraudeurs mee op te sporen. Het zogenoemde Systeem Risico Indicatie (Syri) wordt normaal gebruikt om terreurverdachten op te sporen, maar kan straks ook ingezet worden om Nederlandse burgers grootschalig te volgen.

 En dat gaat tegen een advies van de Raad van State en het College Bescherming Persoonsgegevens in. We spreken Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens.