Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam draait het strafontslag terug van de ontslagen klokkenluider die aan de bel trok over onveilige moskee-internaten. De klokkenluider leverde het bewijs van jarenlange misstanden in een brandonveilig moskee-internaat in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord.

Bestuurders waren op de hoogte maar er werd keer op keer niet ingegrepen. De gemeente Rotterdam kreeg begin februari van dit jaar al een flinke tik op de vingers van de Rechtbank die het strafontslag van de ambtenaar als 'onjuist' bestempelde. De Algemene Bezwaarschriften Commissie (ABC) van de gemeente Rotterdam bekeek de afgelopen weken of de ontslagprocedure van de gemeente Rotterdam juist is geweest. 

De commissie staat onder voorzitterschap van oud-CDA-politicus Frans Jozef van der Heijden. Afgelopen week bracht de Commissie advies uit aan het Rotterdams College. Het onderzoeksprogramma van EenVandaag, Dossier EenVandaag, liet op 26 februari van dit jaar opnames horen waarop ambtenaren van de deelgemeente Feijenoord aan het woord zijn die niet in willen grijpen bij het brandonveilige moskee-internaat. 

De brandonveilige situatie werd zelfs gebruikt om een nieuwbouwvergunning af te dwingen. De klokkenluidende ambtenaar verzet zich hiertegen met strafontslag als gevolg. Dat is per vandaag teruggedraaid. 

De Rotterdamse klokkenluider was als inspecteur in dienst van de gemeente, en controleerde gebouwen op gebreken. Na het vaststellen van een illegaal meisjesinternaat in een moskee, dat niet aan de veiligheidsvoorschriften voldeed, trok hij aan de bel. De gemeente trad hier niet tegen op. 

Ook na het aankaarten van de onveilige situatie bij de gemeentelijke ombudsman werd er geen actie ondernomen tegen de moskee-internaten. De klokkenluider besloot toen met de misstanden naar buiten te treden. 

De gemeente deed aangifte tegen de klokkenluider. De Rotterdamse ambtenaar wordt vooral verweten dat hij zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Het wordt hem zwaar aangerekend dat hij geluidsopnamen heeft gemaakt van vergaderingen, en deze heeft geopenbaard. 

Het ontslag werd gedaan door het oude Rotterdams College waarvan de PvdA deel uitmaakte. De PvdA leverde onder andere wethouder Bouw en Wonen Hamit Karakus, verantwoordelijk voor het brandonveilige internaat. Na de vernietigende verkiezingsnederlaag van de PvdA in de gemeente Rotterdam, trad Karakus terug als wethouder. 

Bekijk hieronder de uitzending van Dossier EenVandaag terug.