Het lukt de overheid maar niet om de kosten van extern ingehuurd personeel terug te dringen. Sterker nog, die kosten stijgen alleen maar.

Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad onder 148 bestuursorganen blijkt dat de uitgaven aan extern personeel in twee jaar tijd met maar liefst 19 procent zijn gestegen: tot 2,4 miljard euro in 2016. Niet alleen de landelijke overheid, maar ook provincies, waterschappen en gemeentes huren massaal externe consultants, adviseurs en managers in. Zo gaf de gemeente Amsterdam vorig jaar maar liefst 224 miljoen euro uit aan extern personeel.

Landelijk spande het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de kroon met een stijging van 69 miljoen (+24,5%) ten opzichte van 2015. In totaal gaven alle ministeries in 2016 bijna 1,3 miljard euro uit aan externen, een stijging van tien procent ten opzichte van 2015.  Dat komt neer op 11 procent van het totale personeelsbudget. En dat terwijl het kabinet al jaren roept dat het maximum aan in te huren personeel 10 procent zou moeten zijn.

EenVandaag spreekt hierover met hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. 'Het stijgt nog harder dan ik zelf had verwacht. Je ziet dat overheidsorganisaties leven in onzekerheid of budgetten wel blijven bestaan in de toekomst. Vanuit die onzekerheid kiest men voor externe inhuur, men wil niet vast komen te zitten aan mensen. Men damt de risico’s in door extern te werven.'

Een maand geleden berichtte EenVandaag al over de hoge vergoedingen van extern ingehuurd personeel bij de vijf Noord-Hollandse veiligheidsregio's.