Het Oranjehotel werd het genoemd, het Huis van Bewaring in Scheveningen. Eerst nog bedoeld voor kleine criminelen maar vanaf de capitulatie de plek waar de Duitsers verzetsmensen stopten. Mensen die hier zaten wachtten een onzeker lot. Je ging vrijuit, naar een kamp of je werd gedood in de duinen, op de Waalsdorpervlakte.

Het cellencomplex van het Oranjehotel is verouderd en dreigt gesloopt te worden. De stichting Oranjehotel gaat nu fondsen werven om deze unieke plek tot monument te maken.

Oranjehotel - © EenVandaag

'Massaal verzet blijft thans wet' - © EenVandaag

Cel oranjehotel - © EenVandaag

Gang Oranjehotel - ©

Lees ook

Lees ook

Lees ook

Sloop dreigt voor het 'Oranjehotel'