Het borrelt en het gist in de wetenschappelijke wereld: fraude, publicatiedruk en meeliften op onderzoek van anderen is aan de orde van de dag. Het functioneren van de wetenschap staat daarom onder druk. 

Vijf vooraanstaande wetenschappers luiden de noodklok en hebben zich verenigd in de actiegroep: Science in transition. Een pleidooi voor nieuwe checks & balances in het wetenschappelijk systeem.

Het meten van onderzoeksresulaten, de samenwerking met het bedrijfsleven en de maatschappij, en de kwaliteit van onderzoek moet beter.