Een ramp zoals in New Orleans plaatsvond kan in Nederland ook gebeuren. Volgens Wim van Gelder, Commissaris van de Koningin in Zeeland, kan een combinatie van hoog water en storm catastrofale gevolgen hebben.

Ondanks de aanwezigheid van de Deltawerken is de kans op een ramp nog steeds aanwezig. Van Gelder vindt dat er teveel vertrouwen is in de Deltawerken. Zo ligt er nog altijd geen goed rampenplan klaar. En dat terwijl de bevolking in de achterliggende gebieden explosief gegroeid is. De slechte infrastructuur maakt een evacuatie erg moeilijk. Van Gelder wijst erop dat de watersnoodramp van 1953 niet eens veroorzaakt werd door de zwaarste storm. "Een erger scenario is heel goed denkbaar."

In de uitzending reageren professor M. Stive van de Technische Universiteit Delft en Zeeuws regionaal commandant bij rampenbestrijding Frans Kaptein op de uitspraken van de Commissaris van de Koningin in Zeeland.