De provincie Fryslan voelt zich geschoffeerd door minister van Binnenlandse Zaken Plasterk. De minister had een inspraakbijeenkomst beloofd aan provincies en gemeenten over de samenvoeging van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, maar liet deze een week voor aanvang vervallen. 

De inspraakbijeenkomst is belangrijk voor Friesland omdat het zich tegen provinciale opschalingen verzet.  In een brief schrijft de provincie aan minister Plasterk dat zijn opschalingsbeleid een oplossing is voor een “hier niet bestaand probleem”.

'Wij zijn van mening dat uw beleid wordt gepresenteerd als een oplossing voor een hier niet bestaand probleem'

Randstad als blauwdruk voor rest van Nederland

Omdat de provincie zijn zegje niet kon doen in de vervallen inspraakbijeenkomst, schrijft de Friese Commissaris van de Koningin het standpunt van de provincie in een brief aan de minister. Zo vindt Jorritsma dat bestuurlijke problemen in de Randstad als een blauwdruk voor de rest van Nederland wordt gebruikt. “Wij zijn van mening dat uw beleid wordt gepresenteerd als een oplossing voor een hier niet bestaand probleem”, schrijft Jorritsma. Volgens Jorritsma verschilt de situatie in de Randstad wezenlijk met die van andere delen in het land.

Bovendien mist de provincie een goede discussie over de nut en noodzaak van provinciale opschaling. “Het lijkt er op dat door u aan een verbouwing wordt begonnen zonder dat daar een heldere bouwtekening aan ten grondslag ligt”.

Fel tegen provinciale fusies

De provincie is fel tegen een fusie met andere provincies. “Fryslan heeft bij uitstek een eigen regionaal-culturele identiteit: een maatschappelijke erkenning en binding die ook door de inwoners en de Friese gemeenten gevoeld en beleefd wordt”, schrijft Jorritsma. “Waar je ook woont in Fryslan, je voelt je een Fries.” Jorritsma vindt dat de maat van de provincie groot genoeg is om zelfstandig te kunnen blijven.

Het tempo dat u voor ogen heeft draagt grote risico’s met zich mee.

Ook sterke twijfels bij fusie Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

CdK Jorritsma heeft ook sterke twijfels bij de fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Volgens de Friese commissaris is de gebiedssamenhang twijfelachtig.  Bovendien gaat het veel te snel, vindt Jorritsma. “Dit is geen proces dat overhaast en zonder gedegen fundering ingezet moet worden. Het tempo dat u voor ogen heeft draagt grote risico’s met zich mee.”

Opiniepanel: Friezen het meest tegen fusie

Uit een eerder onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel bleek al dat de Friese deelnemers het meest van alle andere provincies tegen een provinciefusie is. 79 procent is tegen een fusie met een buurprovincie. Als grootste redenen voeren ze daarbij aan bang te zijn hun eigen identiteit te verliezen.

Download