Barend van Kessel heeft een stratenmakersbedrijf. Zijn jongere medewerkers hebben hulp van vele machines die het werk lichter maken. Maar als het gaat om de stijgende AOW-leeftijd vreest Van Kessel voor de generatie werknemers die nu rond de 60 is en altijd zwaar heeft moeten sjouwen. Hij heeft niet veel plekken in zijn bedrijf om ze ander werk te bieden. Bij sommigen werkt het lichaam gewoon niet meer en raken arbeidsongeschikt.

Een bekend verhaal voor ondernemer Cor van Vilsteren. In zijn metaalbewerkingsfabriek zijn ook oudere werknemers die moeite hebben om fulltime aan de slag te blijven. Daarnaast ziet Van Vilsteren dat oudere werknemers vaak de automatisering en digitalisering niet bij kunnen houden.

Met de stijgende pensioenleeftijd nemen de zorgen van de MKB’ers toe. Want hoe kunnen ze hun personeel ondersteunen om langer door te werken? Van Vilsteren denkt aan demotie. Van Kessel zou een overgangsregeling willen voor de generatie die zich niet heeft kunnen voorbereiden op de stijgende AOW-leeftijd.

De afgelopen weken waarschuwden pensioenfondsen, onder andere uit de metaalindustrie, dat mensen met zware beroepen de stijgende pensioenleeftijd niet bij kunnen houden. De groep arbeidsongeschikten groeit snel. Ook werkgevers in de bouw en metaal riepen op dat de AOW-leeftijd niet sneller moet stijgen. 

Michael van Straalen, voorzitter van MKB Nederland erkent dat de beslissing om de AOW-leeftijd te verhogen negatieve gevolgen heeft. “We zien in de praktijk dat niet iedereen gezond de pensioenleeftijd haalt. Daarom moeten we toe naar een flexibilisering van de AOW voor mensen die daar behoefte aan hebben.” Van Straalen vindt niet dat de AOW-leeftijd bevroren moet worden. “Niet een pas op de plaats, maar je moet wel serieus nadenken of je de AOW-leeftijd verder gaat verhogen. We moeten nu de problemen aanpakken die zijn ontstaan ”

FNV omarmt de handreiking van MKB Nederland. Voorzitter Han Busker: “Goed om te horen dat werkgevers ook zeggen dat het huidige systeem niet goed is. We gaan graag samen met hen de discussie aan. We kunnen dan gezamenlijk optrekken naar Den Haag.”

EenVandaag gaat langs bij ondernemers en spreekt de voorzitter van MKB Nederland en FNV.

Persbericht: MKB-Nederland morrelt aan verhoging AOW-leeftijd 

Langer doorwerken leidt tot zoveel problemen dat er serieus moet worden nagedacht of de AOW-leeftijd wel verder kan worden verhoogd. Dat zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB Nederland in EenVandaag. Volgens hem breken veel ondernemers in sectoren waarin zwaar fysiek werk wordt verricht zich het hoofd over hoe ze mensen gezond aan het werk kunnen houden. Hij pleit voor flexibilisering van de AOW voor zware beroepen. 

MKB Nederland schaart zich daarmee achter werkgeversorganisaties in de bouw, metaal en de installatiebranche en het Pensioenfonds voor de Metaal en Techniek (PMT). Die riepen onlangs op tot een “versoepeling” van de AOW-verhoging om te voorkomen dat grote groepen werknemers voor hun pensioen uitvallen. Uit cijfers blijkt dat sinds de pensioenleeftijd is verhoogd het aantal arbeidsongeschiktheid fors is gestegen. De werkgeversorganisaties krijgen nu bijval van Van Straalen: “Als blijkt dat de verhoging van de AOW-leeftijd grotere problemen oplevert dan we nu al hebben, dan doen we het niet goed. Dat betekent dat we serieus moeten nadenken of je die leeftijd verder gaat verhogen.”

De AOW-leeftijd wordt de komende jaren stapsgewijs opgeschroefd naar 67 jaar en drie maanden in 2022. Dat is nodig omdat de levensverwachting stijgt. Maar volgens Van Straalen is een flexibilisering van de AOW “toegesneden op groepen die daar behoefte aan hebben” onvermijdelijk. “Mensen moeten eerder kunnen stoppen met werken (…) Dat kost geld, daar zijn we van overtuigd. Maar de doelstelling is: iedereen gezond naar de AOW-leeftijd." Vakbond FNV verwelkomt de opstelling van MKB-Nederland. “Ik ga graag samen met hen de discussie aan over hoe we het huidige systeem kunnen aanpassen”, aldus voorzitter Han Busker. “Zodat we samen kunnen optrekken richting Den Haag.”