Schaf de leerplicht voor eindexamenleerlingen in het VWO af, dat stelt docent Albert Mark van Leeuwen in een brief in NRC Handelsblad. “Eens was de leerplicht het alternatief voor kinderarbeid, nu is het een ophokplicht.” Leerlingen die de stof beheersen kunnen toe met minder lessen en leerlingen die het wel nodig hebben zijn gebaat bij rust in de klas. 

Onrust en verveling

Volgens Van Leeuwen kunnen sommige van zijn leerlingen met een kwart van de lessen evenveel leren. Zij gaan zich vervelen in de les en storen daarmee de leerlingen die de lessen wel nodig hebben. “Aan de wortel van die onrust ligt een verlangen naar vrijheid” schrijft van Leeuwen. Met het afschaffen van de leerplicht in klas 6 kunnen leerlingen die vrijheid trainen en zien of ze al op eigen benen kunnen staan.

Zonder diploma van school

Niet iedereen is enthousiast over het plan. Zo schrijft het ministerie van onderwijs in een reactie voor EenVandaag dat het risico dat kinderen zonder diploma van school gaan daarmee te groot wordt. In de wet is nu al geregeld dat scholen maatwerk kunnen bieden schrijft het ministerie.  “De vrijkomende tijd kan dan gebruikt worden voor verdieping of verrijking, bijvoorbeeld door een project uit te voeren of alvast vakken te volgen bij een vervolgopleiding.”

De leerlingen van Van Leeuwen denken dat ze de verantwoordelijkheid wel kunnen dragen om te beslissen hoeveel les ze nodig hebben. Van Leeuwen zou het ook niet erg vinden als het een keertje misgaat en een leerling zakt. In zijn stuk schrijft hij dat als je de leerplicht afschaft tenminste kan zien “of een leerling op zichzelf kan staan.”