Door fikse bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zijn de kosten voor kinderopvang behoorlijk gestegen. Terwijl de vraag bij reguliere instellingen sinds 2012 sterk is gedaald, zoeken ouders wel naar opvang voor kun kinderen. 

En zo ontstaan nieuwe, vaak goedkopere initiatieven. Oudermatch.nl koppelt ouders en hun opvangverzoeken aan elkaar. Volgende maand opent er zelfs een ZZP-kantoor waar ook plek is voor je kinderen.

Kinderopvang onder druk van bezuinigingen