Ouders bemoeien zich steeds meer met het onderwijs. Leraren doen het niet snel goed en ouders grijpen soms hard in. Het afgelopen half jaar zijn al tenminste drie agressie-incidenten op het schoolplein voorgevallen waarbij een lerares werd belaagd door een ouder.

CNV Onderwijs pleit voor een ouderconvenant waarbij ouders een papier ondertekenen waarin de gedragsregels van ouders jegens de school en de leraren wordt vastgelegd. Ook zou er wat de bond betreft een incidentenmonitor moet worden opgezet zodat incidenten op scholen beter worden geregistreerd.