Plaatst Justitie hongerstakende asielzoekers in de isoleercel? Asieladvocaten en actievoerders maken zich zorgen over geluiden dat dit gaande is in de detentiecentra in Zeist en Schiphol. Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer maakte zich al grote zorgen over de detentie van de asielzoekers. 

De uitgeprocedeerde individuen weigeren te eten, omdat ze in hun ogen aan inhumane vreemdelingendetentie worden onderworpen. Gaat Justitie met deze methoden van detentie over de schreef?

Hongerstakende asielzoekers in het detentiecentrum op Schiphol komen in kale isoleercellen terecht zonder dat daar medische redenen voor zijn. Ze krijgen te horen dat ze er uit mogen als ze weer gaan eten. Dat zegt Frans Willem Verbaas, advocaat van één van de hongerstakers in EenVandaag. Vanmiddag bracht hij een bezoek aan zijn cliënt, die inmiddels weer is gaan eten omdat hij niet langer in de isoleercel wilde verblijven. Verbaas citeert in EenVandaag uit een schriftelijke ordemaatregel van het detententiecentrum: " ...indien u drie maaltijden met tussenpozen van acht uur heeft genuttigd, komt de opgelegde ordemaatregel te vervallen.

Asielzoekers met wie EenVandaag contact heeft in het detentiecentrum, bevestigen dit. Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman, spreekt in EenVandaag van machtsmisbruik: "Het is een legitiem middel om in hongerstaking te gaan. Een isoleercel mag alleen als je een gevaar bent voor jezelf en je omgeving. In honger staking gaan valt daar niet onder."