De Tilburgse enquête-commissie die onderzoek heeft gedaan naar de affaire rond het zogeheten Midi-theater (het Adje-theater in de volksmond) heeft zware kritiek op burgemeester Vreeman en de betrokken wethouders. De commissie noemt hun handelen “onzorgvuldig”, “onjuist” en “onvolledig”. Een en ander staat te lezen in de conclusies van het onderzoeksrapport, waar EenVandaag inzage in heeft gehad.

Volgens de enquete-commissie heeft het College de gemeenteraad niet gewezen op het feit dat de risico’s van kostenoverschrijding bij dit project veel groter waren dan bij gewone aanbestedingsprocedures. Verder constateert de commissie dat B en W de verwachting hebben gewekt dat de TV-plannen met het theater daadwerkelijk rond waren. Dat was in werkelijkheid niet het geval.

De commissie schrijft dat de betrokken bestuurders hebben gehandeld in strijd met de gemeentewet, waarin de informatieplicht is geregeld van het college aan de gemeenteraad. Ook schrijft de commissie dat wethouder Backx, de burgemeester en de gemeentesecretaris “bewust hebben verzuimd" om de gemeenteraad en de andere collegeleden te informeren toen er mogelijk sprake was van grote kostenoverschrijdingen. Verder schrijft de commissie dat “noch ambtelijk noch bestuurlijk” er een terugvalscenario is ontwikkeld.

Hommeles in Tilburg rond Midi-theater