Een bonnetjesschandaal, op zijn Nederlands. Duizenden euro's aan kroketjes, koffie en taxiritten die onterecht zijn gedeclareerd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard in Gelderland blijken kampioen declareren.

Zo declareerden zij 8,5 duizend euro aan etentjes in 2008: de buurgemeente Nijmegen, bijna vier keer zo groot, at maar voor twee duizend euro dat jaar. Wat is er mis in Lingewaard? Komen burgemeester en wethouders hiermee weg?

Het college Lingewaard blijkt kampioen declareren