De overheveling van jeugdzorg naar de gemeente gaat niet goed. Dat zegt een speciale commissie die dit onderzoekt. De commissie vreest dat de zorg voor hulpbehoevende kinderen serieus in het geding komt als gemeenten vanaf 1 januari gaan beslissen over het geld dat in de jeugdzorg omgaat. 

Vandaag komt de commissie Geluk (Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd) met een extra ‘Kort Advies’, omdat ze zicht zorgen maken over de ‘continuiteit in de jeugdzorg’. 

Rond de 75% van de jeugdinstellingen heeft nog steeds geen contract afgesloten met de Nederlandse gemeenten. Terwijl deze gemeenten vanaf 1 januari 2015 wel de complete jeugdzorg voor hun rekening gaan nemen. 

Gemeenten zijn huiverig om contracten met instellingen af te sluiten, omdat ze niet goed weten om hoeveel kinderen het nu eigenlijk precies gaat. Bovendien moeten gemeenten ook bezuinigen dus kopen ze maar liever te weinig dan te veel zorg in. 

Gehandicapte kinderen

Wrang voorbeeld van het stroef verlopen van deze transitie is de groep van meervoudig gehandicapte kinderen die thuis wonen maar wel veel verzorging van specialisten nodig hebben. Van die groep zijn er ongeveer 10.000 kinderen die nog niet weten waar ze volgend jaar aan toe zijn.

Iedereen is het er over eens dat er voor hen eigenlijk een uitzondering gemaakt moet worden en dat de opvang en verzorging van deze groep binnen de Wet Langdurige Zorg geregeld moet gaan worden en niet door de gemeente. Maar helaas, het is inmiddels september, er is nog niets geregeld, de instellingen, ouders en kinderen weten niet waar ze aan toe zijn en trekken nu aan de bel.