Kirsten Emous heeft drie jaar lang onderzoek gedaan naar geldstromen binnen de ouderenzorg. Bovendien heeft ze gekeken naar de rol van mensen die mantelzorg plegen. Het boek dat zij daar over geschreven heeft laat aan duidelijkheid niets te raden over.

Er is geld genoeg binnen de zorg, het wordt alleen verkeerd besteed. Bovendien is de mantel van mantelzorg voor veel mensen een loden mantel waar ze zelf aan onderdoor dreigen te gaan.