Dat kinderen onder elkaar heel hard kunnen zijn, is een bekend gegeven. Maar dat vooral gehandicapte kinderen het zwaar hebben doordat ze worden gepest, is minder bekend. Toch kennen hulpverleners genoeg tragische gebeurtenissen waarbij gehandicapten jongeren fysiek worden aangevallen.

De Stichting Nationaal Fonds “het Gehandicapte Kind” wil met speciale trainingen gehandicapten jongeren weerbaarder maken tegen pesten en bedreigingen. Bijvoorbeeld door een speciale fysieke cursus, waardoor de jongeren meer zelfvertrouwen krijgen.Op een bijzondere school in het Friese Beetsterzwaag heeft men al ervaring met deze training. Het leven van de 14 -jarige gehandicapte Alijda is er helemaal door veranderd.Een reportage van Cees Molenaars.