Deze week maakte het Rijksmuseum in Amsterdam bekend een kostbaar schilderij van de schilder Meindert Hobbema te hebben gekregen, Boslandschap met een vrolijk gezelschap in een wagen.

Met een terugtredende overheid worden musea, maar ook universiteiten in toenemende mate afhankelijk van zulke giften van particulieren. Maar burger en kunstsector weten elkaar niet altijd te vinden. Kunstwetenschapper Renée Steenbergen gaat per 1 juli aan de Universiteit Utrecht onderzoeken wat er zoal geschonken wordt en hoe dat beter kan worden georganiseerd.