Dakloos, ten einde raad en geen plek meer. Het Leger des Heils heet je welkom, biedt je opvang en een bed. En daar hangt een prijskaartje aan. Het Leger des Heils vraagt gemiddeld 500 euro per maand als vaste bijdrage aan de cliënten. Zonder specificatie. En dat is veel te veel, volgens Simon Goossensen. Als oud-cliënt wil hij openheid over wat er met het geld gebeurt.

Volgens het Leger des Heils is dat niet te zeggen. Onzin, zegt Goossensen. Hij vecht al een jaar voor openheid van zaken van het Leger des Heils en hij staat daarin niet meer alleen