Microbioloog Rosanne Hertzberger was de eerste Zomergast die aanschoof bij presentatrice Janine Abbring. Ze deed een opmerkelijke uitspraak over de dalende vaccinatiegraad. Hertzberger stelt dat er naast de Biblebelt, ook in traditionele VVD gemeenten zoals Bloemendaal, Wassenaar en Blaricum flink minder gevaccineerd wordt. EenVandaag zoekt uit of die bewering klopt.

Hans van Vliet, Hoofd Rijksvaccinatie van het RIVM is het niet met Hertzberger eens. Hij ziet voor het derde achtereenvolgende jaar een lichte daling van de vaccinatiegraad. “Maar daarin vinden we geen relatie met sociaal economische status. Het is geen fenomeen dat alleen optreed onder hoger opgeleiden. We zien het onder alle lagen van de samenleving. Mensen hebben steeds meer vragen over de vaccinaties. Wij proberen die te beantwoorden, maar hebben ook geen directe verklaring waarom minder mensen hun kinderen laten inenten.”

Het RIVM probeert eerst te achterhalen of dit te maken heeft met de bereikbaarheid van jeugdgezondheidszorg, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de vaccinaties. Hierna volgt een onderzoek naar de beweegredenen van mensen om niet te vaccineren.

Lage vaccinatiegraad in Bloemendaal

Microbioloog Hertzberger doet nog een opvallende uitspraak over vaccinaties in Zomergasten. “ In Bloemendaal ligt de opkomst bij sommige vaccinaties onder de 90%”, zo stelt ze.  Dit terwijl de Wereld Gezondheids Organisatie een grens van 95% adviseert om echt goed gedekt te zijn.

Anneke Witt, Stadsarts Jeugd Gezondheidszorg van GGD Kennemerland, de regio waar Bloemedaal onder valt zegt daarover “Als je kijkt naar de vaccinatiegraad bij zuigelingen is dat ruimschoots boven de 90%. Maar als je kijkt naar de oudere kinderen, van een jaar of 9 dan ligt de vaccinatiegraad inderdaad onder de 90%. Maar daarin valt Bloemendaal niet op ten opzichten van de gemeenten daar omheen.” Hans van Vliet van het RIVM noemt Bloemendaal zelfs een hele gemiddelde gemeente en zegt over die 90% heel duidelijk: “Voor de schoolkinderen is dit feit, voor de zuigelingen fictie.

Conclusie

Zijn de uitspraken van Rosanne Hertzberger over vaccinaties in het Tv-programma Zomergasten Feit of Fictie? “Als we kijken naar de uitspraak of de vaccinatiegraad naast de Biblebelt vooral in traditionele VVD-gemeenten is gedaald, moeten we concluderen dat dit niet het geval is. In heel Nederland, verdeeld over alle sociale klassen,wordt er iets minder gevaccineerd. Dit is dus fictie. Kijken we naar Bloemendaal als uitschieter; als gemeente waar bij sommige vaccinatierondes de opkomst onder de 90% is, heeft ze deels gelijk. Bij de schoolkinderen is dit inderdaad het geval, bij de jongere kinderen zit dit nog boven de 90%.”