Het is oer-Hollands: een sloot, groen grasland met daarin grazende koeien. De laatste jaren is dit plaatje echter steeds minder te zien. Het is voor de melkveehouder economisch rendabeler en praktischer om de dieren het hele jaar in de stal te houden.  

Door de afschaffing van het melkquotum in 2016 wordt het alleen maar aantrekkelijker om de koeien binnen te houden. In 2016 staat 42 procent van de melkkoeien haar leven lang op stal, zet de schaalvergroting snel door en neemt de melkproductie per koe nog verder toe.

In EenVandaag Sjoerd Miedema uit Akkrum. Zijn 300 koeien staan bijna het hele jaar door buiten. Ook een bezoek aan Hendrik Bosma, hij kiest er bewust voor om zijn koeien altijd binnen te houden. 

Verder spreken we met Frits van der Schans van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Volgens hem heeft het verdwijnen van de koeien uit de wei ingrijpende gevolgen. Naast die van dierenwelzijn en gezondheid voor de dieren zelf, is het Nederlands cultuur.