Tijdens het Holland Festival in het Muziektheater aan het IJ beleeft de opera Bintou Were vandaag de Europese première. De opera speelt zich af in hart van Afrika en was een idee van de prins (1926-2002). Hij zag een opera voor zich waarin Afrikaanse musici, acteurs en dansers zouden excelleren. Daarbij wilde hij dat een thema aan de orde gesteld zou worden dat relevant was voor de relatie tussen Afrika en Europa. Zijn idee is nu werkelijkheid geworden.

In de opera Bintou Were, een Sahel Opera staat de zoektocht naar een beter leven centraal van een groep Afrikanen die op weg zijn naar Europa waar zij hopen hun dromen te realiseren. De opera kwam tot stand en wordt ten tonele gebracht door een team van mensen uit verschillende landen in de Sahelregio.

Het fonds

Het prins Claus fonds is een transparante organisatie die de dynamiek van cultuur en ontwikkeling wil onderzoeken en onder de aandacht wil brengen. In een groot deel van de wereld is ze actief. De aandacht daarbij gaat met name uit naar:Culturele stiltegebiedenCulturele vrijplaatsen Beauty in context De kunst van het samen leven

Prijzen

Ieder jaar worden prijzen uitgereikt aan kunstenaars, intellectuelen en culturele organisaties in Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Caribisch gebied onder de naam: De Prins Claus Prijzen. Tot zijn dood was de prins dan ook erevoorzitter van de organisatie. Het stokje dat zijn zonen, prins Johan Friso en prins Constantijn, van hem overnamen.

Bintou Were

Prins Claus, die een deel van zijn jeugd in Tanzania doorbracht, had veel belangstelling voor de Afrikaanse cultuur. De Sahel vormde zijn inziens de basis voor veel talent met name op het gebied van dans, muziek, theater, vormgeving en mode. Het Prins Claus Fonds heeft het initiatief genomen een operaproductie te realiseren. Het Prins Claus Fonds is leading producer van de Sahel Opera. Théâtre du Châtelet in Parijs en de Republiek Mali zijn co-producers van de Sahel Opera. Voor een fragment van de opera kunt u terecht op de website van Sahel Opera.