Wim Kuijken is deze week officieel aan de slag gegaan als de eerste Deltacommissaris van Nederland. Hij gaat de partijen aansturen die betrokken zijn bij het Deltaprogramma, dat ervoor moet zorgen dat ons land wordt behoed voor overstromingen. EenVandaag volgt de voormalige topambtenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat tijdens zijn eerste werkweek.

Zo is hij ondermeer bij de herdenking van de watersnoodramp van 1953 in Zeeland en maakt hij kennis met maatschappelijke organisaties die nauw betrokken worden bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Naast zijn functie als Deltacommissaris heeft Kuijken zitting in de commissie Talent naar de Top dat tot doel heeft om meer vrouwen in topposities bij de overheid en het bedrijfsleven te krijgen. Verder zien we hem als scheidsrechter bij de voetbalclub van zijn zoon.

Wim Kuijken (1952) is sinds april 2007 secretaris-generaal bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarvoor was hij de hoogste ambtenaar onder de premiers Kok en Balkenende op het ministerie van Algemene Zaken. Ook op Binnenlandse Zaken bekleedde hij de hoogste ambtelijke post.