Steeds meer gemeenten zien in Skaeve Huse, ook wel asocontainers genoemd, een oplossing voor extreem overlastgevende inwoners. Nu experimenten in steden als Tilburg en Arnhem succesvol blijken, wordt de lijst met gemeenten langer. Van Doetinchem tot Den Haag is het idee in zwang. Maar is dit wel een goede oplossing?

Al sinds begin jaren negentig kent Nederland Skaeve Huse of afgeleiden van het project. De geïsoleerde woonvormen naar Deens voorbeeld, huisvesten notoire raddraaies die voor hun omgeving te veel overlast veroorzaken. Amsterdam, Maastricht, Kampen en Tilburg beschikken al jaren over deze wooncontainers. In bijvoorbeeld Utrecht en Doetinchem wordt naar een locatie gezocht. De lijst met gemeenten die het wil, is langer. 

Onlangs zette de gemeente Amsterdam een structureel overlastgevend gezin uit een woning. Zij zijn in een wooncontainer geplaatst op het Zeeburgereiland. Toch laat het gezin nog regelmatig het gezicht zien in de buurt, stelt woningbouwcorporatie Rochdale aan EenVandaag. Mogelijk vanwege een hoger beroep dat zij hebben aangespannen tegen de uithuiszetting.  

Moeten we blij zijn met de (hernieuwde) opkomst van deze huisvestingsvorm? Vanavond in EenVandaag promovendus Michel Vols die vreest voor het vormen van nieuwe probleemwijken, Nicolina Post bewoner van het Skaeve Huse-project in Tilburg en beheerder hiervan Theo Leijten.