De spelen van 1952 vonden plaats in Noorwegen. Het Duitse NOC, zoals dat voor de Tweede Wereldoorlog al was opgericht, bestond nog steeds. De commissie was nooit opgesplitst in oost en west. In 1952 deed Duitsland mee onder de naam “Duitsland”. Oost-Duitsland wilde niks weten van een verenigd team en weigerde deel te nemen aan de spelen. Het team ‘Duitsland’ bestond alleen uit West-Duitsers.

Duitsland mocht van Noorwegen alleen meedoen onder de volgende voorwaarden: Duitsters die prominent bij de nazi hadden gezeten mochten niet meedoen. Ook de Duitsers die tot de bezettingstroepen in Noorwegen hadden behoord werden uitgesloten.